Voksenkor

Kirkerne har et ulønnet damekor på 12 medlemmer. Dette deltager ved 6-8 gudstjenester årligt.

Det er nødvendigt med et vist nodekendskab for at synge i damekoret - specielt i altgruppen.  Desuden en ren sangstemme.

Ved udvalgte lejligheder udvides koret med herrestemmer, så der synges firestemmigt på salmesangen. Ikke alle herrer læser noder.

Damekoret øver torsdag i Præstegårdens konfirmandlokale i Stalden kl. 18.30-20. Herrerne indkaldes forud for de arrangementer, hvor de medvirker. I løbet af november måned flyttes korprøverne atter til Fruering kirke.

Koret kan stadig bruge flere sangere.

 

Kontakt:  organist, Gurli Lund Jensen.