seneste nyheder fra menighedsråd og præst...

-opdateret, juni 2018

 

Åbn link: Sogneudflugt og Sognemøde 16. september

 

Menighedsrådsmøder

Foråret er endelig kommet. Påsken er godt overstået og vi kan glæde os over, at vi har en række gode traditioner i vores sogne.

Igen i år var begge kirker udstillet med flotte billeder malet af konfirmanderne og samtidig blev der nogle til udsmykning i "Stalden".

Skærtorsdag var der også, som sædvanligt, gudstjeneste i begge kirker - i år kl. 16 i Fruering Kirke og kl. 19.30 i Vitved Kirke. 

Begge steder afsluttende med en let spisning i kirkerne umiddelbart efter gudstjenesterne.

Der har været sangaften, hvor begge pigekor og det udvidede voksenkor, sammen med en fyldt kirke gav en dejlig aften.

Vi kan med glæde konstatere, ud fra antal fremmødte, at ovennævnte traditioner igen i år er blevet taget vel imod.

Arbejdet i menighedsrådene følger den vante gang.

Vi har diskuteret og godkendt vision og målsætninger. Gennemgået og godkendt regnskaber for 2017 og skal i gang med forberedelser og planlægning til kommende budgetlægning for 2019, som væsentlige punkter siden sidst.

 

Årligt kirke-,kirkegårds- og præstegårdssyn

Det årlige syn er i år provstesyn med deltagelse af provsten, provstiets bygningskyndige arkitekt og medlemmer fra provstiudvalget. Provstesyn holdes hvert 4. år i alle provstiets sogne og i år er det også blevet vores tur.

Det blev holdt 16. maj med start i Fruering, efterfølgende Vitved og afsluttende med præstegården, forpagterbolig og driftsbygninger. Derefter udfyldes synsprotokoller, hvor diverse mangler og ønsker registreres.

Efterfølgende bliver de prissat og det besluttes i hvilken takt, det kan gennemføres.

 

Budget 2019

Det indledende budgetsamrådsmøde i provstiet afholdtes tirsdag den 8. maj i kirkecenteret i Højvangen 8660 Skanderborg

På budgetsamrådsmøderne udmeldes de foreløbige rammer for sogenes økonomi i 2019, hvilket er grundlaget for budgetterne.

Foreløbig budget for begge kirkekasser for 2019 skal fremsendes til provstiet senest den 15. juni.

Der vil i slutningen af maj og i begyndelsen af juni måned blive udarbejdet budgetforslag til forelæggelse og godkendelse på menighedsrådsmødet den 7. juni.

Budgetterne er foreløbige, da afsluttende budgetsamrådsmøder i provstiet først finder sted den 4. september, hvor de endelige driftsrammer meldes ud.

Menighedsrådene skal fremsende de endelige budgetter til provstiet senest den 15. november 2019.

 

Renoveringsprojekter i Vitved.

-Nyt tag

I 2017 blev der lagt nyt tag på kirken og projektet blev afsluttet i september med et godt resultat og inden for de aftalte budgetrammer.

Der er nogle få mangler, der ikke er alvorlige og som forventes løst i løbet af første halvår 2018.

 

-Nyt projekt i kirkens kor

I 2018 startes et nyt projekt op og det indebærer, at Vitved Kirke vil være lukket for kirkelige handlinger i perioden 14. maj til 24. august.

Projektet omfatter en hårdt tiltrængt renovering i koret, idet alterskranke og alterbord skal til desinfektion og efterfølgende reparation.

Nyt trægulv med ilagt mønster indenfor knæfald skal lægges. Rækværket omkring knæfaldet skal stabiliseres og knæfaldet forsynes med nye hynder. Endvidere skal stengulvet omkring knæfaldet repareres.

Der er en del forskellige håndværkere, som skal arbejde i et så begrænset areal, hvilket indebærer, at det ikke er muligt at gennemføre projektet på kortere tid end anført ovenfor.

 

HUSK, at kirken genåbnes ved en gudstjeneste søndag den 26. august kl. 14 og efterfølgende kaffe mm.

 

Vi er nogle, der er spændte på at se det nye gulv, men du får lige et par billeder fra Vitved Kirke med på vejen...

 

 

 

 

 

 

 

Mureren og Nationalmuseets udsendte inspektør fjerner nænsomt 8 cm sand fra korets bund.
Det nye gulv er slet ikke færdigt, men begynder at tage form.
Det gamle mønster fra det tidligere tæppe-beklædte gulv, får lov at være mønster i det nye trægulv.
Det nye gulv får ligeledes tilført udluftningskanaler underneden, for at mindske borebilleangreb i fremtiden.
Korets gulv med det gamle håndbroderede tæppe, i kors-sting, udført af datidens lokale kvinder, er blevet så slidt, at en udskiftning er nødvendig. Borebillerne har ligeledes lavet en del skade i tæppet og ikke mindst i trækonstruktionen underneden, som deraf var blevet halvvejs pulveriseret.
 

Andre arbejder

Vitved, 

De fleste kirker er jo af ældre dato og dette gælder, i høj grad, også for Vitved Kirke, hvor der er et naturligt behov for vedligehold og reparationer.

Her skal blot nævnes nogle få af disse behov:

-reparation af klokketårn og afdækning mellem klokketårn og skib

Reparationsbehovet for klokketårnet er endnu ikke endeligt fastslået, men dette forventes at ville ske i løbet af foråret.

-fældning af kastanietræ ved indkørsel til materialplads vest for kirkegården. Træet, som synger på sidste vers, har allerede mistet nogle gamle og store grene, som kan være til fare for forbipasserende. Når træet er fjernet, skal stensætningen omkring træet ændres, så der skabes bredere indkørsel for lastbiler til materialpladsen.

-stendiget ud mod Søgaardsvej er i løbtet af vinteren faldet sammen i en længde af ca. 1 meter og skal repareres.

-Nye knoldebrosten skal lægges omkring hele kirkebygningen for at minimere sprøjt på den kalkede murvæg fra regnvand.

Myndighedskrav indebærer, at der ikke må monteres tagrender på kirken.

 

 

 

 

 

 

"Træstubben" fældede den flotte store gamle kastanie, som både smed store grene ned og blødte fra barken over en længere periode op til.