Her får du nyheder fra menighedsråd & præst...

Planlagt virksomhed i 2018 

Vitved Kirke skal i 2018 have repareret gulvet i koret og det skal planlægges, at arbejdet påbegyndes umiddelbart efter konfirmationen i maj måned.

Der vil blive en periode, hvor kirken bliver lukket, da altertavlen mm. skal nedtages og sendes til rensning og konservering.

Taget på garagebygning i præstegården skal udskiftes i 2018, da det nuværende tag med asbestplader er utæt.

Menighedsrådene planlægger at få udarbejdet en længere sigtet handlingsplan for driftsbygningernes fremtid i præstegården.

Endvidere skal vi gerne have gang i overvejelserne om en ny kunstnerisk udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke. Der er bevilget et beløb hertil, men det er en svær beslutning, hvor mange holdninger kan gøre sig gældende.

Økonomi.

Vi har deltaget i de af provstiets indkaldte to budgetsamrådsmøder, hvor rammerne for det kommende års budget bliver fastlagt.

En positiv udmelding fra disse møder er, at vores provsti har en god og sund økonomi, hvilket betyder, at alle anlægsønsker i sognene er blevet tilgodeset fra og med 2018.

Kirkeskatten i Skanderborg Kommune er for 2018 uændret på 0,86%.