- opdateret september 2018

Menighedsrådsmøder.

Der har siden sidste opdatering kun været ét menighedsrådsmøde. 

Her blev bl.a. de foreløbige budgetter for 2019 gennemgået og godkendt.

Endelige budgetter skal godkendes på oktober-mødet og indsendes til provstiet senest 15. november.

Desuden blev opfølgning af synsrapporter gennemgået og besluttet.

I år var det provstesyn, med deltagelse af provst og provstiets bygningssagkyndige arkitekt.

Der blev udtrykt tilfredshed både med kirkegårdenes, kirkernes og bygningerns tilstand og det er kun småreparationer, der skal gennemføres.

vison og målsætninger er nu blevet opdateret og kan læses bl.a. i kirkebladet og hér   menighedsråd - vision og målsætninger.

 

Vitved Kirke under renovering.

Vitved Kirke er genåbnet. Det skete ved en gudstjeneste d. 26. august.

Ved genåbningen fremstod kirken med nylakerede lysekroner, nydlakerede væglamper og det nye altergulv i koret.

Alle virkede meget tilfredse med det nye udseende i kirken under genåbningen i kirken.

Også på kirkegården er der tiltag igang, idet defekt stensætning mod syd er genetableret og flere træer, som levede på lånt tid, er blevet fældet.

Desuden er der blevet etableret en bredere indkørsel til materialgården, hvor vognmanden havde svært ved at bakke op til porten.

Der henstår et arbejde med renovering af afløb for overfladevand fra P-plads mod syd. Dette forventes lavet i indeværende år.

 

Sogneudflugt.

I søndags d. 16. september var der arrangeret en sogneudflugt for alle i sognet.

Der blev lavet et rigtigt spændende program - begyndende med skøn høstgudstjeneste i Fruering Kirke og derpå en bustur til Spentrup Kirke, hvor Steen Steensen Blichers grav lå.

- Videre til Hvidsten Kro, hvor der var spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke, hvor en oplagt sognepræst Merete Bøye stod for et fint oplæg om Tjele Kirke. Dagen sluttede med et besøg ved verdenskortet ved Klejtrup.

Desuden blev det lovpligtige orienteringsmøde afviklet.

 

 

 

 

 

 

vision og målsætninger 2018

Menighedsrådene har i efteråret og vinterens løb arbejdet med vision og målsætning for kirke- og sognelivet og for arbejdet i menighedsrådene.

 

Vi er kommet så langt, at vi har en opdateret udgave af vision og målsætning og kan tage hul på en handlingsplan, som skal sikre, at det ikke kun bliver varm luft og flotte ord.

 

En vision og målsætning er ikke noget statisk, men derimod et værktøj for arbejdet i menighedsrådene og ikke mindst et forsøg på at synliggøre menighedsrådenes holdninger overfor alle i sognene og herud fra at få en dialog og afklaring af, om det også svarer til ønsker og forventninger hos sognenes beboere.

 

Vi vil i menighedsrådene arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv fortsat er til stede, så vi kan bevare alt det gode vi har.

 

Men vi skal også samtidig turde stille spørgsmålene: Er det også det vi vil fremadrettet?

 

Hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden kan bevare et kirke- og sogneliv, som gør, at vi fortsat har stor opbakning blandt sognets beboere?

 

Uanset, om vi er glade for det vi har, skal vi i menighedsrådene være åbne for nyt og vi skal kunne prioritere. Ressourcerne er begrænsede, både de økonomiske og ikke mindst de menneskelige ressourcer, som er til rådighed.

 

I menighedsrådene håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement og en debat om, hvad vi vil i sognene. Begge menighedsråd har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet og være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv. 

 

I en tid med stigene tendens til centralisering og udfordringer ved at holde fast i aktive og levende lokalsamfund, skal vi med udgangspunkt i kirken medvirke hertil.

 

På menighedsrådenes vegne

Hans Jørgen Schmidt Laursen,

- formand for Vitved Menighedsråd

Niels Peter Skrubbeltrang

- formand for Fruering Menighedsråd