Vitved Kirke

Vitved kirke rejser sig på en sydvendt skråning i den nordøstlige del af Vitved by. Kirken har højst sandsynlig været ejet af Ring Kloster, der i slutningen af det 12. århundrede havde gods i Vitved. I slutningen af det 16. århundrede blev kirken knyttet til Fruering kirke som annekskirke, idet den i 1691 blev solgt til daværende ejer af Fruering kirke, Århus-borgmesteren Mikkel Mikkelsen Malling. Kirken forblev annekskirke indtil 1918, hvor begge kirker overgik til selveje.    

Den oprindelige kirke er fra sidste halvdel af det 12. århundrede. Den er bygget af granit-kvadre. Tilbage står i dag kun skibet og koret. I senmiddelalderen er tilføjet et tårn og våbenhuset foran syddøren. Begge dele er bygget i munkesten. Tårnet er dog senere nedrevet indtil skibets tag, og i 1745 erstattet med klokkehus i form af en tagrytter. Klokkehuset er af tjæret bindingsværk og flensborgsten. Det blev istandsat i 1971, og næsten samtidig blev en ny klokke ophængt. Den blev skænket af  Anders og Anne Bjerregaard, Vitved. Klokken har en helt særlig inskription, "Klokke, ring fred i vor fejdende tid". Indskriften stammer fra en sang skrevet under 1. Verdenskrig af Josias Bille.

I kirkens tårnafsnit er indmuret granitrelieffer. Kragbåndet er dekoreret med en ranke, der slynger sig, og hjørnestenen smykkes på begge sider af en løve. Både ranken fra kragbåndet, og løverne på hjørnestenen er beslægtede med reliefferne på karmen til venstre for døren ind til skibet.

Kirkens inventar.