Kirkebladet

Kunne du tænke dig at abonnere på vores kirkeblad?

Kontakt:

Sognepræst, Inge-Gerd Staal Terpager

8652 1740 el. mail ids@km.dk

 

Lidt om bladet:

Kirke- & Sognekontakt er på 40-52 sider og udkommer fire gange årligt i et oplag på ca. 2000 eksemplarer. Det uddeles til alle husstande i Fruering og Vitved sogne.

Udover det kirkelige stof bringer bladet lokalhistorisk stof og meddelelser fra lokale foreninger. Desuden anmeldes relevante musik og bøger.

Bladet udgives af menighedsrådene og har eksisteret siden 1973.

Alle udgivelser findes på Fruering-Vitved Lokalarkiv.

 

Bidrag til Kirke- & Sognekontakt
og bladet hvis du flytter

Frivillig indbetaling til støtte for bladet modtages med glæde og med stor tak!

Husk at melde flytning, hvis du flytter fra sognet og fortsat ønsker at modtage kirkebladet.

Flytning meddeles på ovenstående tlf.nr. el. emailadresse.


Som udensogns koster det 75 kr. om året at abonnere på bladet. Dette beløb dækker kun lige udgifter til porto, så yderligere støtte modtages med stor tak.

Indbetaling kan ske med det i september-udgivelsen vedlagte girokort: korttype 01 og gironummer 5 22 01 22.

Der kan desuden betales via bankoverførsel til: Arbejdernes Landsbank regnr. 5370, kontonr. 0508826. Bemærk kontonr!

NB! Husk venligst at anføre området, hvor du bor, ved indbetaling.

 

 

Omdeling af Kirke- & Sognekontakt

Det er af yderste vigtighed, at bladet når ud til alle;

derfor vil vi opfordre til at give en melding til os,

hvis I ikke har modtaget bladet.

Henvendelse på ovenstående tlf.nr. el. emailadresse.