Vision og målsætninger 2018

Menighedsrådene har i efteråret og vinterens løb arbejdet med vision og målsætning for kirke- og sognelivet og for arbejdet i menighedsrådene.

 

Vi er kommet så langt, at vi har en opdateret udgave af vision og målsætning og kan tage hul på en handlingsplan, som skal sikre, at det ikke kun bliver varm luft og flotte ord.

 

En vision og målsætning er ikke noget statisk, men derimod et værktøj for arbejdet i menighedsrådene og ikke mindst et forsøg på at synliggøre menighedsrådenes holdninger overfor alle i sognene og herud fra at få en dialog og afklaring af, om det også svarer til ønsker og forventninger hos sognenes beboere.

 

Vi vil i menighedsrådene arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv fortsat er til stede, så vi kan bevare alt det gode vi har.

 

Men vi skal også, samtidigt, turde stille spørgsmålene: Er det også det vi vil fremadrettet?

 

Hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden kan bevare et kirke- og sogneliv, som gør, at vi fortsat har stor opbakning blandt sognets beboere?

 

Uanset, om vi er glade for det vi har, skal vi i menighedsrådene være åbne for nyt og vi skal kunne prioritere. Ressourcerne er begrænsede, både de økonomiske og ikke mindst de menneskelige ressourcer, som er til rådighed.

 

I menighedsrådene håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement og en debat om, hvad vi vil i sognene. Begge menighedsråd har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet og være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv. 

 

I en tid med stigene tendens til centralisering og udfordringer ved at holde fast i aktive og levende lokalsamfund, skal vi med udgangspunkt i kirken medvirke hertil.

 

På menighedsrådenes vegne

Hans Jørgen Schmidt Laursen,

- formand for Vitved Menighedsråd

Niels Peter Skrubbeltrang

- formand for Fruering Menighedsråd

 

 

 

Vision for Fruering - Vitved Sogne

 

 • Kirken er tilgængelig for alle.
 • Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.
 • Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.
 • Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.
 • Kirken er forankret i lokalsamfundet og skal være en aktiv del af sognenes liv.
 • Opretholde et rigt musik- og korliv i tilknytning til kirkerne.

 

Målsætninger for kirke- og sogneliv.

 

 • Styrke skole-kirkesamarbejdet.
 • Sikre stor synlighed som kirke.
 • Bevare og udvikle bladet Kirke & Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv.
 • Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte fristelser.
 • Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byvækst, der  sker inden for sognenes grænser.
 • Det skal være lettere at være ny i kirken.
 • Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken.
 • Gøre det mere attraktivt for unge at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation.
 • Stalden/ Præstegården opgraderes til sognegård.

 

Målsætninger for arbejdet i menighedsrådene

 

 • Forenkle arbejdsgangene så ressourcerne anvendes til udviklingsaktiviteter og mindre på daglig drift.
 • Vedvarende skabe klarhed over organisation og roller til fremme af opgavefordelinger og ansvar.
 • Sikre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling.
 • Følge med udviklingen indenfor kommunikation og medieanvendelse.