Minikonfirmander 2019

Fruering og Vitved sognes menighedsråd tilbyder igen et forløb med minikonfirmander og dåbsoplæring.

 

Tilbuddet gælder for 3. klasses elever fra Virring Skole og Solbjerg Skolen, der hører til Fruering og Vitved sogne. I Solbjerg er det børn med bopæl i Fastrup-området.

Vi synger, læser historier, laver forskellige opgaver, leger i præstegårdshaven og tager på besøg i kirken mm.

 

Tiden som minikonfirmand har vist sig at være et godt fundament til den senere konfirmationsforberedelse på 7. klassetrin. Det er også rart, at vi allerede på dette tidlige tidspunkt lærer børnene at kende. At være minikonfirmand har gennem tiden vist sig at være meget populært og med stor tilslutning. Der er således stort set 100 procent tilslutning fra klasserne næsten hvert år.

 

Normalt plejer vi at starte ca. midt i september med et forløb, der strækker sig frem til midten af december, men dette skal der forhandles nærmere med skolerne om. Ved det nye skoleårs begyndelse får børnene et brev og i den forbindelse også en blanket for tilmelding og tidspunkt for, hvornår vi starter og på hvilke dage, det bliver.

I et samarbejde mellem kirkernes præst og organist samt komponist og sanger, Tina Buchholtz afholdes der årligt en gospelhøjmesse med årets konfirmander. Dette har vi gjort de seneste 6 år med stor succes og for fulde huse.

Gennem en hel dag fra kl. 9 om morgenen arbejdes der i workshops med indlæring af diverse sange og øvning af tekstlæsninger, optrin mv. som optakt til dagens højmesse kl. 16.00, som er åben for alle. Dette var dagens højmesse i sognene og en god oplevelse for såvel de unge mennesker som for resten af menigheden.