Konfirmationer 2020-2025

2021

 

Vitved, søndag d. 2.maj

 

Fruering, søndag d. 9. maj

 

2022

 

Vitved, søndag d. 1. maj

 

Fruering, søndag d. 8. maj

 

2023

 

Vitved, St.Bededag 5. maj

 

Fruering, søndag 7. maj

 

2024

 

Vitved, Søndag d. 5. maj

 

Fruering, Kr. Himmelfartsdag 9. maj

 

2025

 

Vitved, søndag d. 4. maj

 

Fruering, søndag d. 11. maj.