Dåb

Fødsel, meddeles direkte til bopælssognet via jordemoderanmeldelse fra den pågældende fødeafdeling.

Er forældrene ikke gift men enige om fælles forældremyndighed, skal der via Borger.dk og senest 14 dage efter fødslen indtastes en Omsorgs- og ansvarserklæring.

Navngivning, skal finde sted senest når barnet fylder 1/2 år og sker som oftest i forbindelse med dåb. Henvendelse herom til sognepræsten. Navngivning/uden dåb sker normalt via Borger.dk

Dåb, finder normalt sted i forbindelse med en gudstjeneste. 

369299