Vielse/Kirkelig 

Velsignelse aftales med sognepræsten.

Ved vielse skal en såkaldt prøvelsesattest, for indgåelse af ægteskab, bestilles ved henvendelse til Borgmesterkontoret i bopælskommunen.

En sådan attest er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

Navneændring

Sker ved anmodning via Borger.dk.

Sognepræsten er gerne behjælpelig med diverse blanketter/digital indberetning mv.

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.