Hvad gør du ved dødsfald...

Dødsfald anmeldes direkte til sognepræsten senest to hverdage efter dødsfaldet.

Samtidig aftales tid for, hvornår begravelse/ bisættelse skal finde sted samt tidspunkt for møde med de pårørende.

Desuden kan præsten være behjælpelig med indberetning og udfyldelse af dødsanmeldelse, som i dag foregår digitalt via Borger.dk

Ud over køb af kiste mm. kan en begravelsesforretning eventuelt hjælpe med at ordne praktiske ting omkring dødsfaldet.

Attester/blanketter kan udskrives ved henvendelse til sognepræsten.