Livets begivenheder

Fødsel meddeles direkte til bopælssognet via jordemoderanmeldelse fra den pågældende fødeafdeling. Er forældrene ikke gift men enige om fælles forældremyndighed, skal der via Borger.dk og senest 14 dage efter fødslen indtastes en Omsorgs- og ansvarserklæring.

Navngivning skal finde sted senest når barnet fylder 1/2 år og sker som oftest i forbindelse med dåb. Henvendelse herom til sognepræsten. Navngivning/uden dåb sker normalt via Borger.dk

Dåb finder normalt sted i forbindelse med en gudstjeneste. Dato aftales med sognepræsten. Se gudstjenestelisten på bagsiden af bladet.

Vielse/Kirkelig velsignelse aftales med sognepræsten. Ved vielse skal en såkaldt prøvelsesattest for indgåelse af ægteskab bestilles ved henvendelse til Borgmesterkontoret i bopælskommunen. En sådan attest er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

Navneændring sker ved anmodning via Borger.dk. Sognepræsten er gerne er behjælpelig med diverse blanketter/digital indberetning mv. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Dødsfald anmeldes direkte til sognepræsten senest to hverdage efter dødsfaldet. Samtidig aftales tid for, hvornår begravelse/bisættelse skal finde sted samt tidspunkt for møde med de pårørende.

Desuden kan præsten være behjælpelig med indberetning og udfyldelse af dødsanmeldelse, som i dag foregår digitalt via Borger.dk

Ud over køb af kiste mm. kan en begravelsesforretning eventuelt hjælpe med at ordne praktiske ting omkring dødsfaldet.

Attester/Blanketter kan udskrives ved henvendelse til sognepræsten.