Ansatte:

Graver, Vibeke Grue.

8794 9542 el. email   vitvedkirke@mail.dk

Træffes ikke på mandage.