torsdag24dec2020

Juleaftensgudstjenester af flere omgange i Vitved Kirke.

torsdag24dec2020 kl. 11:00 - 12:00

Gudstjenesterne forløber således:

kl. 11 og kl. 13 og kl. 15 i Vitved Kirke.

Der bliver tale om korte gudstjenester af ca. 25 minutters varighed indeholdende Juleevangeliet, tre salmer, Fadervor og Velsignelse.  
Antallet af deltagere i kirkerne afhænger af, hvor mange, der kommer sammen som familie, som skal placere sig på den samme bænk - og der vil således være mulighed for at  øge deltagerantallet, men stadig med den behørige afstand som foreskrevet. 

Der skal bæres mundbind, når man kommer til kirken, og igen når man forlader kirken.