torsdag24dec2020

Juleaftensgudstjeneste af flere omgange i Fruering Kirke.

torsdag24dec2020 kl. 10:00 - 11:00

Gudstjenesterne forløber således:

kl. 10 og kl. 12 og kl. 14 og kl. 16 i Fruering Kirke.

Der bliver tale om korte gudstjenester af ca. 25 minutters varighed indeholdende Juleevangeliet, tre salmer, Fadervor og Velsignelse.  

Antallet af deltagere i kirkerne afhænger af, hvor mange, der kommer sammen som familie, som skal placere sig på den samme bænk - og der vil således være mulighed for at øge deltagerantallet, men stadig med den behørige afstand som foreskrevet. 


Der skal bæres mundbind, når man kommer til kirken, og igen når man forlader kirken.