søndag01nov2020

Allehelgen i Vitved kl. 14.00 og i Fruering kl. 16.00

søndag01nov2020 kl. 14:00 - 15:00