tirsdag12maj2020

Valg år 2020 Informations -og Sognemøde i begge sogne

tirsdag12maj2020

Nærmere info om tid og sted kommer, når datoen nærmer sig.

Her vil der - udover reglerne for valg mv. blive orienteret om arbejdet i den forløbne periode, og mere vigtigt vil der blive mulighed for at diskutere det fremtidige arbejde og ønsker til arbejdet i sognene og menighedsrådene.