søndag23feb2020

Fastelavn familiegudstjeneste i Fruering kirke

søndag23feb2020 kl. 14:00 - 15:00

Under ledesagelse af Pigekoret.

Efter gudstjenesten mødes vi til fest og tøndeslagning i præstegården.