søndag08dec2019

Familiegudstjeneste og krybbespil i Fruering Kirke

søndag08dec2019 kl. 10:00 - 11:00

Hyggelig Familiegudstjeneste og krybbespil med minikonfirmanderne. 

Alle er velkomne!