Fruering og Vitved Sogne

Vedtægterne beskriver vilkårene for erhvervelse, fornyelse og nedlæggelse af gravsteder. Desuden vedligeholdelses- og ordensbestemmelser for kirkegårdene samt taksterne for erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Disse takster samt priserne for ren- og vedligeholdelse af gravsteder fremgår af den til enhver tid gældende pristavle.

 

Klik på overskriften for at se og downloade vedtægterne.
  
Tillæg er udarbejdet specielt for den enkelte kirkegård og beskriver de specifikke forhold om placering af grave herunder anonyme urnefællesgrave, og urne- og kistegrave i græsarealer på de to kirkegårde.

Prislisten er bilag til Kirkegårdsvedtægterne og gælder pr. 1. januar til 31. december.

I kirkegårdsvedtægtens afsnit D (§§ 31 - 37) er prislistens takster angivet med (meget misvisende) grundbeløb, som reguleres pr. 1. januar hvert år, med en faktor i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden. 

Taksterne er fastsat af Skanderborg provstiudvalg og er gældende for alle kirker i Skanderborg provsti. 

De gældende priser kan ses ved at klikke på nedenstående link:

Det sker

Herunder vises kommende, særlige arrangementer ud over alm. gudstjenester, der kan ses under "Gudstjenester" i venstre kolonne.

Klik på et emne for af få mere at vide.

BegivenhedDato
Sinfonietta

Den Jyske Sinfonietta i Fruering kirke

De 4 årstider - Antonio Vivaldis berømte værk for soloviolin og …

3. sep 16:00
17:00
3. sep 16:00 -
17:00

Tango og Folkemusik fra Argentina i Vitved kirke

Koncert i Vitved kirke BuchholtzStensgaardTANGO med den fantastiske tangosanger …

10. okt 19:30
20:30
10. okt 19:30 -
20:30